loader image

Karijera

Rukovalac građevinskih mašina – dizaličar

Osnovana 2003. godine, kompanija Millennium Team izrasla je u regionalnog lidera u svojoj oblasti, razvijajući poslovne aktivnosti na prostoru naše zemlje i regiona i od tada beleži kontinuirani rast.

Od svog osnivanja u okviru svoje osnovne delatnosti bavi se izgradnjom hidrotehničkih objekata, infrastrukturnih objekata – saobraćajnica, železnica, gasovoda, toplovoda, specijalnim radovima, konsaltingom i građevinskim inženjeringom. Najveće zasluge za poslovne uspehe Millennium Team ima menadžerski tim koji upravlja kompanijom, zaposleni, kao i visokostručno obučeni radnici sa visegodišnjim iskustvom u izvođenju radova ovakve vrste.

Millennium Team pokreću zaposleni, zato I tražimo ljude u kojima se rađaju nove ideje i koji će zajedno sa nama uložiti trud da se one zaista i ostvare!

Zbog proširenja obima posla kompanija Millennium team raspisuje konkurs za radno mesto:

RUKOVALAC GRAĐEVINSKIH MAŠINA – DIZALIČAR

(više izvršilaca)

USLOVI:

 • Kvalifikacija: Nivo 2/3 mašinske struke, rukovalac građevinskih mašina;
 • Radno iskustvo: 3 godine;
 • Zdravstvena sposobnost;
 • Sposobnost za rad u grupi;
 • Procena Rukovodioca službe mehanizacije/menadžmenta;
 • Vozačka dozvola.

RADNI ZADACI:

 • Na osnovu primljenog naloga za rad, obavlja poslove sa sredstvima/ građevinskim mašinama, prema tehnološko-eksploatacionoj nameni sredstava sa kojima radi i to:
  • upravlja građevinskom mehanizacijom, prema rasporedu posla dobijenom od rukovodioca službe mehanizacije i nalogu poslovođe na gradilištu;
  • otklanja manje kvarove na mašini na kojoj je raspoređen, a o većim kvarovima i svim oštećenjima, kao i redovnim servisima bez odlaganja obaveštava rukovodioca službe mehanizacije;
  • svakodnevno čisti, podmazuje i održava mašine na kojima je raspoređen;
  • odgovoran je za pravilan utovar, istovar i bezbedno transportovanje mašina;
  • pre početka rada vrši vizuelno pregled mašine na koju je raspoređen i dužan je da poslovođi na gradilišti i rukovodiocu sektora mehanizacije, transporta i logistike, ukaže na svaki tehnički nedostatak koji bi mogao dovesti u pitanje bezbedan rad na gradilištu;
  • svakodnevno vodi radnu listu rada mašine sa svim podacima u njoj, obezbeđuje overu za izvršeni rad od strane ovlašćenih radnika na gradilištu, kao i trećih lica i uredno popunjenu listu predaje rukovodiocu sektora mehanizacije, transporta i logistike;
  • preduzima sve mere zaštite na radu i protivpožarne zaštite;
  • dužan je da se po nalogu koji dobije od rukovodioca sektora mehanizacije ili stručnog saradnika za BZR, ZŽS i ZOP, podvrgne redovnim i vanrednim zdrastvenim pregledima, u cilju utvrđivanja ili provere zdravstvene i psiho-fizičke sposobnosti za rad, a kad to odbije da uradi onda da po nalogu istih radnika bude udaljen sa rada;
  • kontroliše i odgovara za kompletnu opremu na radnoj mašini kojom upravlja, za obeležavanje i označavanje radne mašine propisanim oznakama;
  • preduzima sve mere zaštite na radu i protivpožarne zaštite u skladu sa obavezama predviđenim aktom o zaštiti na radu i PPZ;
 • Održava mašinu/sredstvo za rad, alat i pribor u toku rada;
 • Vrši pranje, podmazivanje i popunu mašine gorivom, mazivom i rashladnom tečnosti;
 • Vodi propisane dnevne izveštaje o radu sa sredstvom sa kojim rukuje;
 • O nastalom kvaru na sredstvu kojim rukuje odmah obaveštava odgovornog izvođača radova na gradilištu;
 • Učestvuje u opravkama i remontu mašine sa kojom rukuje;
 • Vrši praktičnu obuku mlađih radnika i pripravnika za rukovanje i obavljanje radnih zadataka sa sredstvima rada iz ove grupe;
 • Poslove i radne zadatke obavlja samostalno;


NUDIMO:

 • Rad u dinamičnom okruženju,
 • Kontinuiranu edukaciju i usavršavanje,
 • Mogućnost napredovanja,
 • Obezbeđena oprema za rad,
 • Timska druženja.

MESTO RADA: Terenski rad

Zainteresovani kandidati, koji ispunjavaju navedene uslove, mogu se prijaviti – poslati svoju radnu biografiju sa propratnim pismom na e-mail: posao@millenniumteam.rs.

Ukoliko vidite sebe u našem timu, pošaljite nam svoju biografiju. Kontaktiraćemo Vas ukoliko uđete u naredni krug selekcije.

NAPOMENA: Slanjem prijave, kandidat daje pristanak:

– da kompanija njegove lične podatke obrađuje u postupku selekcije a u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti

– da bude kontaktiran u period od godinu dana ukoliko se ukaže prilika za angažovanjem na istom ili sličnom radnom mestu.

Za više informacija o Millennium team-u možeš posetiti naš sajt www.millenniumteam.rs

Postanite deo našeg tima!