loader image

„Turski tok“ Deonica 1 – Izvođenje protiverozivnih radova

Deonica 1 trase magistralnog gasovoda km 0+000 do km 75+000 je najzahtevnija na celoj trasi, urađena je kroz veoma težak teren planinskih masiva istočne Srbije i ispresecana mnoštvom vodotokova bujičnog karaktera. U okviru Deonice 1 pojavile su se složenije deonice, strme kosine, koje erodiraju usled nepovoljnih meteoroloških pojava i koje zahtevaju stabilizaciju i vraćanje u […]

Razvodni gasovod Beograd – Valjevo- Loznica

Ovim ugovorom, predviđeno je da Millennium Team, u svojstvu glavnog izvođača radova, izvede geoistražne i geodetske radove, izradi projektnu dokumentaciju za građevinsku dozvolu i izgradi razvodni gasovod Beograd – Valjevo – Loznica dužine 160 km sa 8 glavnih merno-regulacionih stanica. Projektovanje i izvođenje je podeljeno u dve faze, prva faza je na potezu Beograd – […]

„Turski tok“

Millennium Team je učestvovao u projektu izgradnje Turskog toka u fazi iskopa i zemljanih radova. Radovi su obuhvatali kompletne zemljane radove (1.175.000 m3 iskopa i zatrpavanja) u dužini od 112 km zajedno sa svim pomoćnim pristupnim putevima, sa prelazima preko reka, zacevljenjima, obezbeđivanjem iskopa larsen talpama, bušenje bunara radi crpljenja vode. Pored toga, kompanija je […]

Gasifikacija naseljenih mesta na teritoriji Kraljeva

Planirana dužina polietilenske gasovodne mreže je 644 km, izvedeno 374 km, planirana dužina čeličnog gasovoda srednjeg pritiska oko 16, 7km, izvedeno 9,4 km, planirano 14 merno-regulacionih stanica, izvedene 2 stanice. Millennium Team je glavni izvođač radova na ovom projektu.

Građevinski radovi u okviru termoelektrane „Kostolac“

Millenium Team je od 2018. godine zaključio tri Ugovora sa kineskom kompanijom CMEC : – Izgradnja sistema za rashladnu vodu, odnosno izgradnja sifonskog bunara, konstrukcija propusta za ispuštanje rashladne vode, kao i konstrukcije čelične cevi za hladnu vodu – dela spoljnog sistema za teška goriva, odnosno izgradnju temelja rezervoara za tešku naftu sa zatvorenim zidom […]

Gasovod u području Beograda na vodi

Ugovorom je predviđeno projektovanje i izgradnja gasnih objekata na podrucuju „Beograd na vodi“, i to: Distributivna gasovodna mreža od čeličnih cevi MOP=16 bara od postojećeg distributivnog gasovoda GM05-04 u Maleškoj ulici (deonica za KCS) do granice obuhvata PPPPN ,,Beograd na vodi; Gasovod visokog pritiska od 50 bara u dužini od 8 km, uz izmeštanje postojeće […]