loader image

EXPO Belgrade 2027

Projekat čišćenja od eksplozivnih ostataka rata (EOR-a) na lokaciji gde će se održavati Međunarodna specijalizovana izložba „EXPO BELGRADE 2027“, na teritoriji opštine Surčin, sproveden je u skladu sa Međunarodnim standardima za humanitarno razminiranje i važećom zakonskom regulativom Republike Srbije. Površina koja je očišćena od neeksplodiranih ubojitih sredstava (NUS-a) i predata na korišćenje iznosi 1.239.582,2 m2. […]

Nacionalni fudbalski stadion

Sektor za razminiranje naše kompanije otpočeo je projekat na mestu gde je predvidjena izgradnja fudbalskog stadiona. Čišćenje terena radiće se u dve faze do dubine od 3m. U ovom projektu se radi razminiranje površine linijske infrastrukture, dok će razminiranje površine mesta gde je predvidjen sam stadion biti predmet posebnog projekta.

Preljina-Požega

Površina za čišćenje nalazila se na teritoriji opština Lučani u blizini industrije „Milan Blagojević – Namenska“ AD, i predstavlja deo Poteza 4, autoputa E-763 deonice Preljina – Požega. Na predmetnoj lokaciji se planira izgradnja Poteza 4, a koja se nalazi u neposrednoj blizini magacina koji su bombardovani i srušeni 1999. godine. Inače, fabrika „Milan Blagojević […]

Ležimir

Sektor za razminiranje naše kompanije radio je na tehničkom izviđanju lokacije „Fruške gore“ gde je postojala osnovana sumnja da se na lokaciji nalazi minsko polje. Na pomenutoj lokaciji planirana je izgradnja objekta visokogradnje.

Fruškogorski koridor

Naš ekspertski tim bio je angažovan je na delu humanitarnog razminiranja koji je urađen u četiri faze. Čišćenje terena radilo se do 6 metara dubine, odnosno istražno bušenje 35 metara dubine posebnom metodom borehole. Površina na kojoj je očišćen teren od ekspolozivnih ostataka rata, uključivajući i vodotokove i puteve, deo je površine kojom će ići […]

Ložionica

Tim sektora za razminiranje Millennium Team-a očistio je lokaciju „Ložionica“ koja se nalazi u Beogradu, ispod mosta Gazela u blizini naselja Beograd na vodi. Projektom je rađeno ispitivanje i čišćenje terena od eksplozivnih ostataka rata na dubinama od 0.50 do 6m. Na ovom mestu nalaze se i objekti koji su pod zaštitom Zavoda za zaštitu […]