loader image

Humanitarno Razminiranje

Razminiranje-čišćenje kasetne municije sa lokacije "Aerodrom Niš“

Površina

837.230 m2

Aerodrom u Nišu je 1999. godine više puta gađan avionskim bombama –raketama, kasetnim bombama – nosačima kasetne municije i drugim projektilima velike mase.

Razminiranjem – čišćenjem ove lokacije uklonila se opasnost koju predstavlja neeksplodirana kasetna municija. Time se dao puni doprinos bezbednosti vazdušnog saobraćaja i daljem razvoju civilnog aerodroma u Nišu.

Prema informacijama dobijenim od NATO, prilikom bombardovanja aerodroma u Nišu (vojnog i civilnog dela), u periodu od 25. marta do 26. maja 1999. godine, pored 312 avionskih bombi – raketa razne mase, upotrebljeno je 76 kasetnih bombi – kontejnera sa oko 15.000 komada kasetne municije.

Humanitarno razminiranje projekti

Aerodrom Niš

837.230 m2

Vojno skladište

657.900m2

Sloboda Čačak

532.758m2

Denino brdo

17.870m2