loader image

Vesti

Projekat izvođenja radova sanacije čišćenja taložnice i izgradnje cevovoda PP Makiš

Projekat izvođenja radova sanacije čišćenja taložnice i izgradnje cevovoda PP Makiš je stvaranje neophodne zapremine od 1.320.000м3 vode kao i polaganje novoprojektovanog cevovoda 2х1500мм u dužini od 400 m za PP Makiš 2. Radove na ovom projektu izvodi naša kompanija Millennium Team u konzorcijumu sa kompanijama Strabag AG; Pomgrad i Hidrobaza.

Čišćenje istaloženog materijala radi se do kote 65.00 mnm, a to je kota koja je za 1, 00 m niža od minimalnog radnog nivoa. Kod čišćenja taložnice poseban segment čini i čišćenje mulja oko izliva i uliva cevnih veza neophodnih za funkcionisanje procesa na PPV Makiš. 

Pretraga

Najnovije vesti