loader image

Specijalni radovi kompanije

Ugrađivanje Larsen talpi kao zaštite iskopa i temelja objekata korišćenjem vibracione mašine MOVAX
Izvođenje horizontalnih usmerenih bušenja – HDD metoda za ugradnju polietilenskih i čeličnih cevi prečnika do 350mm
Izvođenje horizontalnih podbušenja puteva i pruga za ugradnju zaštitnih čeličnih cevi velikih prečnika od 350mm do 1400mm – tzv. AUGER metoda. Mašine koje se koriste su potisne snage od 400 do 800 tona
Obaranje nivoa podzemnih voda izradom drenažnih bunara i iglo filtera