loader image

Ovim ugovorom, predviđeno je da Millennium Team, u svojstvu glavnog izvođača radova, izvede geoistražne i geodetske radove, izradi projektnu dokumentaciju za građevinsku dozvolu i izgradi magistralne i razvodne gasovode za prostor istočne Srbije dužine 185 km sa 6 glavnih merno-regulacionih stanica.