loader image

Centar za rani razvoj dece i inkluziju

Millennium Team je ugovorio i započeo izgradnju Centra za rani razvoj dece i inkluziju, u konzorcijumu sa firmama Jadran d.o.o. Beograd i Telesec d.o.o. Beograd. Centar će na planiranoj površini od oko 17.000 m2 imati bazen, fizio-sale, senzornu sobu, trenažni centar, manjež sa zoološkim vrtom, prostor za hipoterapiju, baštu za uzgajanje biljaka.

Izgradnja Državnog Data Centra u Kragujevcu

Projekat je rađen u III faze, sa završnim projektom Sertifikacije Data Centra u skladu sa EN 50600 standardom: I FAZA – obuhvatila je izgradnju Objekta 1 Državnog Data Centra u Kragujevcu sa kompletnim infrastrukturnim opremanjem i spoljašnjim uređenjem pripadajućeg kompleksa. Millennium Team kao nosilac Ugovora je koordinirao izradu projektne dokumentacije i celokupnu izgradnju objekta u […]

Izgradnja stambeno-poslovnih objekata u okviru projekta „Beograd na vodi“

– Kula Beograd – Millennium Team u konzorcijumu sa italijanskom kompanijom Pizzarotti izgradio je najviši objekat u čitavom Beogradu, Kulu Beograd na Beogradu na vodi. Visina izgrađene konstrukcije je ukupno 168m sa 42 sprata. Projekat je započet 2018. godine. – Metropolitan – Millennium Team sa kompanijom Roberts Constructions, izveo je radove na izgradnji jedne od […]

Infrastrukturni radovi I faze u okviru projekta „Beograd na vodi“

Ovaj projekat je izveden u skladu sa međunarodnim uslovima ugovaranja FIDIC, i to kroz više različitih projekata i u okviru istih: – Millennium Team je bio glavni izvođač radova na izgradnji Prve faze infrastrukture u dužini od 5,84 km u urbanoj oblasti Beograda na vodi. Ovo je obuhvatalo izgradnju novih saobraćajnica, instalacija (vodovod, kanalizacija, elektro, […]

Izgradnja obaloutvrde i promenade u sklopu projekta „Beograd na vodi“

Projekat je rađen u tri faze, ukupna dužina 1.500 m: Radovi su obuhvatali rehabilitaciju i rekonstrukciju kao i povećanje visine nasipa, delimično rušenje uz izgradnju strukture tela nasipa sa potpornim zidovima u svrhu podizanja nivoa trenutnog nasipa, kompletne instalacije, uređenje zelenila sa irigacionim sistemom, izgradnja biciklističke staze i saobraćajne signalizacije, popločavanje kao i postavljanje mobilijara […]

Izgradnja stambenih objekata za pripadnike bezbednosnih snaga Republike Srbije

Millennium Team je u konzorcijumu sa turskom kompanijom Tasyapi, a prema zahtevima Ministarstva građevinarstva, infrastrukture i saobraćaja izvodio radove na izgradnji stambenih zgrada sa preko 300 stanova u Nišu i Vranju (bruto površine objekata: Niš 13.993,33 m² i Vranje 12.985,16 m²) za pripadnike snaga bezbednosti Republike Srbije. Period izgradnje projekta u Vranju bio je od […]

Izgradnja hotela „Indigo“ u Beogradu

Millennium Team je u periodu od 2018. do 2021. godine izvodio radove na izgradnji i adaptaciji zgrade u samom centru Beograda, između ulica Knez Mihailova i Čika Ljubina. Kompanija je u svojstvu glavnog izvođača radova uspešno završila projekat izgradnje hotela čija je bruto površina objekta 7.031,55 m2

Odvodnjavanje i zemljani radovi u okviru projekta „Beograd na vodi“

Millennium Team je bio glavni izvođač na projektima odvodnjavanja i iskopa koji su prethodili građenju svih objekata na Beogradu na vodi. U toku tih projekata iskopano je preko 960.000 m3 zemlje a količina podzemne vode eleminisane sistemima za odvodnjavanje prilikom izgradnje objekata na plotovima Beograda na vodi iznosi preko 1.200.000,00 m3

Rekonstrukcija i nadogradnja garaže „Obilićev venac“

Tokom 2016. i 2017. godine Millennium Team je učestvovao u projektu koji je finansiralo javno komunalno preduzeće „Parking servis Beograd“, a koji je obuhvatio proširenje i nadogradnju postojeće garaže Obilićev venac u samom centru Beograda. Garaža je sa 11 proširena na 15 nivoa, a uz to, zamenjena su plafonska svetla, liftovi i postavljeni su solarni […]