loader image

Inženjerski objekti

Izgradnja stambeno-poslovnih objekata u okviru projekta „Beograd na vodi“

Kula Beograd – Millennium Team u konzorcijumu sa italijanskom kompanijom Pizzarotti izgradio je najviši objekat u čitavom Beogradu, Kulu Beograd na Beogradu na vodi. Visina izgrađene konstrukcije je ukupno 168m sa 42 sprata. Projekat je započet 2018. godine.
– Metropolitan – Millennium Team sa kompanijom Roberts Constructions, izveo je radove na izgradnji jedne od stambenih zgrada u okviru projekta Beograd na vodi. U pitanju su dve zgrade od po 17 spratova i preko 300 stambenih jedinica. Radovi su započeti 2020. godine, a prvi objekat od dva završen je 2022. godine. U toku je priprema dokumentacije za primopredaju objekta.

Lokacija

Beograd

Investitor

Beograd na vodi d.o.o.

Tip usluge

Izvođenje radova na izgradnji stambeno-poslovnih objekata

Period/Status

2018 – u toku.

Centar za rani razvoj dece i inkluziju

Inženjerski objekti

Spoljno pejzažno uređenje BW Kule u okviru projekta „Beograd na vodi“

Inženjerski objekti

Izgradnja Državnog Data Centra u Kragujevcu

Inženjerski objekti

Infrastrukturni radovi I faze u okviru projekta „Beograd na vodi“

Inženjerski objekti