loader image

Humanitarno Razminiranje

Projekat za čišćenje od eksplozivnih ostataka rata na površini javne namene u kompleksu „Ardija“, Grad Niš

Površina

79.870m2

Tim za razminiranje kompanije Millennium Team uspešno je realizovao projekat za čišćenje od EOR-a u niškom naselju Ardija, koje je urađeno u skladu sa projektom Centra za razminiranje Republike Srbije, Međunarodnim standardima za protivminsko delovanje (IMAS) i standardnim operativnim procedurama. Čišćenje je izvršeno do dubina od 0.50, 3 i 6 m.
Na lokciji koja je ispitivana, planirana je izgradnja stambenog kompleksa, a nakon čišćenja otklonjena je opasnost koju bi NUS predstavljao za građevinske radove.
Pronađeno je 70 protivtenkovskih školskih mina.

Humanitarno razminiranje projekti

Aerodrom Niš

837.230 m2

Vojno skladište

657.900m2

Sloboda Čačak

532.758m2

Denino brdo

17.870m2