loader image

Humanitarno Razminiranje

Prоjekat za tehničko izviđanje lokacije „Fruška gora“, opština Sremska Mitrovica, naselje Ležimir

Površina

194.300 m2

Sektor za razminiranje naše kompanije radio je na tehničkom izviđanju lokacije „Fruške gore“ gde je postojala osnovana sumnja da se na lokaciji nalazi minsko polje.
Na pomenutoj lokaciji planirana je izgradnja objekta visokogradnje.

Humanitarno razminiranje projekti

EXPO Belgrade 2027

1.239.582,2 m2

Nacionalni fudbalski stadion

837.230 m2

Preljina-Požega

88.080m2

Ležimir

194.300 m2