loader image

Humanitarno Razminiranje

Prоjekat za tehničko izviđanje lokacije „Fruška gora“, opština Sremska Mitrovica, naselje Ležimir

Površina

194.300 m2

Sektor za razminiranje naše kompanije radio je na tehničkom izviđanju lokacije „Fruške gore“ gde je postojala osnovana sumnja da se na lokaciji nalazi minsko polje.
Na pomenutoj lokaciji planirana je izgradnja objekta visokogradnje.

Humanitarno razminiranje projekti

Aerodrom Niš

837.230 m2

Vojno skladište

657.900m2

Sloboda Čačak

532.758m2

Denino brdo

17.870m2