loader image

Ekologija

Cevovod za sirovu vodu “Petrovaradinska ada”

Millennium Team je, kao glavni izvođač radova, izvodio radove na izgradnji cevovoda sirove vode na teritoriji Novog Sada, koji uključuje nabavku materijala i ugradnju.
Dužina cevovoda od poliester cevi Ø 500mm je 1.146 m.

Lokacija

Novi Sad

Investitor

JKP „Vodovod i kanalizacija“ Novi Sad

Tip usluge

Izvođenje radova na izgradnji cevovoda

Period/Status

2014-2015; Završen.

projekti

Čista Srbija

Ekologija

Cevovod za sirovu vodu „Makiš“

Ekologija

Proširenje i rehabilitacija vodosnabdevanja u Vranju

Ekologija

Regionalni projekat vodosnabdevanja „Morava“

Ekologija