loader image

Humanitarno Razminiranje

Projekat za čišćenje od eksplozivnih ostataka rata saobraćajnice u kompleksu „Denino brdo“, Grad Kragujevac

Površina

17.870m2

Naš tim je na ovoj lokaciji radio čišćenje terena od EOR.

Po rečima izvođača radova područje na kome se nalaze površine za razminiranje je u prethodnom periodu bilo tenkodrom i bombardovano je u Drugom svetskom ratu.
Pronađeno i uništeno 148 kom različitog NUS-a
U ulici Šestog puka, u toku izvođenja radova na vodovodnoj i kanalizacionoj liniji a pre radova razminiranja pronađena je artiljerijska granata 76mm i 100mm, minobacačka mina 82mm i protivavionski metak 12,7mm na dubini od 50cm do 150cm.

Humanitarno razminiranje projekti

Aerodrom Niš

837.230 m2

Vojno skladište

657.900m2

Sloboda Čačak

532.758m2

Denino brdo

17.870m2