loader image

Inženjerski objekti

Deponija “Bubanj” u Nišu

Millennium Team je izvodio građevinske radove na teritoriji Niša, radi omogućavanja odlaganja otpada na deponiji „Bubanj“. Projekat je takođe podrazumevao i izgradnju pristupnih puteva.
Sanacija, rekultivacija i zatvaranje aktivnog segmenta za odlaganje otpada. Površina segmenta koji je bio predmet ovog projekta i iznosi 2,5 ha.

Lokacija

Niš

Investitor

JKP „Mediana“ Niš

Tip usluge

Izvođenje građevinskih radova

Period/Status

2015-2016; Završen.

Centar za rani razvoj dece i inkluziju

Inženjerski objekti

Spoljno pejzažno uređenje BW Kule u okviru projekta „Beograd na vodi“

Inženjerski objekti

Izgradnja Državnog Data Centra u Kragujevcu

Inženjerski objekti

Izgradnja stambeno-poslovnih objekata u okviru projekta „Beograd na vodi“

Inženjerski objekti