loader image

Humanitarno Razminiranje

Projekat za čišćenje površine na brzoj saobraćajnici-IV reda državnog puta br.21, Novi Sad-Ruma „Fruškogorski koridor“

Površina

1.149.000 m2

Naš ekspertski tim bio je angažovan je na delu humanitarnog razminiranja koji je urađen u četiri faze. Čišćenje terena radilo se do 6 metara dubine, odnosno istražno bušenje 35 metara dubine posebnom metodom borehole.
Površina na kojoj je očišćen teren od ekspolozivnih ostataka rata, uključivajući i vodotokove i puteve, deo je površine kojom će ići brza saobraćajnica.

Humanitarno razminiranje projekti

EXPO Belgrade 2027

1.239.582,2 m2

Nacionalni fudbalski stadion

837.230 m2

Preljina-Požega

88.080m2

Ležimir

194.300 m2