loader image

Inženjerski objekti

Izgradnja Državnog Data Centra u Kragujevcu

Projekat je rađen u III faze, sa završnim projektom Sertifikacije Data Centra u skladu sa EN 50600 standardom:

I FAZA – obuhvatila je izgradnju Objekta 1 Državnog Data Centra u Kragujevcu sa kompletnim infrastrukturnim opremanjem i spoljašnjim uređenjem pripadajućeg kompleksa. Millennium Team kao nosilac Ugovora je koordinirao izradu projektne dokumentacije i celokupnu izgradnju objekta u skladu sa zahtevima Investitora u cilju izgradnje jedinstvenog visoko tehnološkog Objekta. Bruto izgrađena površina sa ukopanim objektima 8.183,96 m2.
II FAZA – odnosi se na izgradnju Objekta 2 Državnog Data Centra u Kragujevcu, ukupne bruto površine 3.285,42 m2.
III FAZA – podrazumevala je izvođenje radova na opremanju IT modula Objekta 1 u skladu sa Korisničkim i klijentskim zahtevima.
SERTIFIKACIJA – predstavlja završni Projekat integracije i usklađivanja potreba Objekta 1 Državnog Data Centra u Kragujevcu prema zahtevima standarda EN 50600. Millenium Team uspešnom realizacijom na ovom projektu je odgovorio kompleksnim zahtevima satandarada EN 50600 koji je isključivo namenjen za Data Centre. Postizanjem najviše moguće klase IV omogućeno je da se nakon uspešno sprovedenog procesa sertifikacije Objekat 1 Državni Data Centra u Kragujevcu prepozna i postavi na jedinstvenoj svetskoj mapi najsavremenijih Data Centar-a na svetu.

Lokacija

Kragujevac

Investitor

Republika Srbija – Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu

Tip usluge

Izvođenje radova na izgradnji Državnog Data Centra u Kragujevcu

Period/Status

2019-2020; Faza 1
2020-2022; Faza 2
2022-2023; Faza 3

Centar za rani razvoj dece i inkluziju

Inženjerski objekti

Spoljno pejzažno uređenje BW Kule u okviru projekta „Beograd na vodi“

Inženjerski objekti

Izgradnja stambeno-poslovnih objekata u okviru projekta „Beograd na vodi“

Inženjerski objekti

Infrastrukturni radovi I faze u okviru projekta „Beograd na vodi“

Inženjerski objekti