loader image

Inženjerski objekti

Izgradnja hotela “Indigo” u Beogradu

Millennium Team je u periodu od 2018. do 2021. godine izvodio radove na izgradnji i adaptaciji zgrade u samom centru Beograda, između ulica Knez Mihailova i Čika Ljubina. Kompanija je u svojstvu glavnog izvođača radova uspešno završila projekat izgradnje hotela čija je bruto površina objekta 7.031,55 m2

Lokacija

Beograd

Investitor

Profileon Plus doo Beograd

Tip usluge

Izvođenje radova na izgradnji i adaptaciji zgrade

Period/Status

2018-2021; Završen.

Centar za rani razvoj dece i inkluziju

Inženjerski objekti

Spoljno pejzažno uređenje BW Kule u okviru projekta „Beograd na vodi“

Inženjerski objekti

Izgradnja Državnog Data Centra u Kragujevcu

Inženjerski objekti

Izgradnja stambeno-poslovnih objekata u okviru projekta „Beograd na vodi“

Inženjerski objekti