loader image

Humanitarno Razminiranje

Površina za razminiranje-čišćenje od eksplozivnih ostataka rata sa lokacije „Jugovićevo“, Grad Novi Sad

Površina

299.437 m2

Površina za razminiranje nalazi se na teritoriji Gradske opštine Novi Sad, u naselju Jugovićevo. Vojni aerodrom koji se nalazi u naselju bombardovan je početkom 1941. godine, a ceo Vojni kompleks pretrpeo je velika razaranja i tokom 1999. godine.
Na projektu je pronađeno oko 25 projektila punjena kalcijum-karbonatom i hlorovodoničnom kiselinom. Površina na kojoj je predviđena gradnja očišćena je od EOR-a do 3m dubine i urađeno je istražno bušenje do 18m dubine.

Humanitarno razminiranje projekti

Aerodrom Niš

837.230 m2

Vojno skladište

657.900m2

Sloboda Čačak

532.758m2

Denino brdo

17.870m2