loader image

Humanitarno Razminiranje

Smanjenje rizika i izviđanje-čišćenje od neeksplodiranih ubojitih sredstava u rejonima izgradnje trase razvodnog gasovoda RG 09-04/2 Aleksandrovac-Kopaonik-Novi Pazar-Tutin

Površina

1.624.900m2

Cilj projekta bio je obezbeđivanje uslova za sprovođenje inženjersko-geoloških i geotehničkh istraživanja i izvodjenje građevinskih radova na trasi razvodnog gasovoda.
Projekat je izveden u 4 faze.
Na projektu je pronađena granata i školska protivtenkovska mina.

Humanitarno razminiranje projekti

Aerodrom Niš

837.230 m2

Vojno skladište

657.900m2

Sloboda Čačak

532.758m2

Denino brdo

17.870m2