loader image

Humanitarno Razminiranje

Projekat za čišćenje od eksplozivnih ostataka rata kompleksa „Ložionica“

Površina

22.600 m2

Tim sektora za razminiranje Millennium Team-a očistio je lokaciju „Ložionica“ koja se nalazi u Beogradu, ispod mosta Gazela u blizini naselja Beograd na vodi.
Projektom je rađeno ispitivanje i čišćenje terena od eksplozivnih ostataka rata na dubinama od 0.50 do 6m.
Na ovom mestu nalaze se i objekti koji su pod zaštitom Zavoda za zaštitu spomenika Grada Beograda.
Jedan od najvećih izazova predstavljala je ogromna količina otpada koja je bila na dubini većoj od 3m. Na istoj površini, zbog izvođenja istražnih geoloških bušotina, rađeno je ispitivanje do dubine od 20m.

Humanitarno razminiranje projekti

Aerodrom Niš

837.230 m2

Vojno skladište

657.900m2

Sloboda Čačak

532.758m2

Denino brdo

17.870m2