loader image

Humanitarno Razminiranje

Projekat za smanjenje rizika od eksplozivnih ostataka rata, za izgradnju i rekonstrukciju „Luke Novi Sad“ faza I i faza II

Površina

42.010 m2

Na vodenoj površini Luke Novi Sad pronađena je artiljerijska granata 105mm, koja je bezbedno preuzeta od strane Sektora za vanredne situacije i uništena na predviđenoj lokaciji.

Humanitarno razminiranje projekti

Aerodrom Niš

837.230 m2

Vojno skladište

657.900m2

Sloboda Čačak

532.758m2

Denino brdo

17.870m2