loader image

Inženjerski objekti

Rekonstrukcija garaža “Zeleni venac”

Millennium Team je izveo radove na rekonstrukciji postojeće garaže Zeleni venac, koja se nalazi u centru Beograda. Ovom prilikom, izvedeno je 900 m2 ekološke fasade od Fiber cementnih ploča i 170 m2 3D ploča tipa AURIA i fasadne ograde u dužini od 685m, kao i kompletno osvetljenje fasade.

Lokacija

Beograd

Investitor

Parking servis Beograd

Tip usluge

Izvođenje radova na rekonstrukciji postojeće garaže

Period/Status

2016-2017; Završen.

Centar za rani razvoj dece i inkluziju

Inženjerski objekti

Spoljno pejzažno uređenje BW Kule u okviru projekta „Beograd na vodi“

Inženjerski objekti

Izgradnja Državnog Data Centra u Kragujevcu

Inženjerski objekti

Izgradnja stambeno-poslovnih objekata u okviru projekta „Beograd na vodi“

Inženjerski objekti