loader image

Humanitarno Razminiranje

Projekti za čišćenje od NUS-a na lokaciji „Sloboda Čačak 1“,„Sloboda Čačak 2“ , „Sloboda Čačak 3“, „Sloboda Čačak 4“, „Sloboda Čačak 5“, „Sloboda Čačak 6“

Površina

532.758m2

Nakon vanrednih događaja u junu 2021. godine kada je usled požara i eksplozija došlo do rasipanja NUS-a unutar i van kruga kompanije Sloboda, deminerski tim Millennium Team-a angažovan je na projektima radi čišćenja površine od neeksplodiranih ubojnih sredstava i otklanjanja opasnosti po ljude i životnu sredinu.
Pronađeno je i uništeno preko 20.000 komada različitog NUS-a.

Humanitarno razminiranje projekti

EXPO Belgrade 2027

1.239.582,2 m2

Nacionalni fudbalski stadion

837.230 m2

Preljina-Požega

88.080m2

Ležimir

194.300 m2