loader image

Inženjerski objekti

Spoljno uređenje/javne površine za Plot 19.1 BW Kula

Millennium Team izvodi radove na ozelenjavanju i popločavanju površine oko BW Kule, u okviru projekta „Beograd na vodi“.

Lokacija

Beograd

Investitor

Pizzarotti Millennium d.o.o

Tip usluge

Spoljašnje uređenje

Period/Status

2022 – u toku;
Realizovano 70% ugovorenih radova. Kompletno je završeno 70% simprolita, hidroizolacije, cinko sistema, kabliranja, drenaže i popločanja.

Centar za rani razvoj dece i inkluziju

Inženjerski objekti

Izgradnja Državnog Data Centra u Kragujevcu

Inženjerski objekti

Izgradnja stambeno-poslovnih objekata u okviru projekta „Beograd na vodi“

Inženjerski objekti

Infrastrukturni radovi I faze u okviru projekta „Beograd na vodi“

Inženjerski objekti