loader image

Humanitarno Razminiranje

Projekat za čišćenje od eksplozivnih ostataka rata  površine u zoni mosta kod Sremske Rače i duž planirane trase autoputa Beograd-Sarajevo, deonica Sremska Rača-Kuzmin

Površina

1.939.000 m2

Projektom za razminiranje koji je izveden na teritoriji opštine Kuzmin, Bosut i Sremska Rača, obuhvaćeno je ispitivanje trase kojom je planiran autoput Beograd-Sarajevo. U toku realizacije projekta pronađeno je i uklonjeno nekoliko eksplodiranih ostataka rata, odnosno 8 artiljerijskih granata različitog kalibra. Očišćena je cela površina terena do 6m dubine. Na ovaj način prostor je spreman za dalje projekte.

Humanitarno razminiranje projekti

EXPO Belgrade 2027

1.239.582,2 m2

Nacionalni fudbalski stadion

837.230 m2

Preljina-Požega

88.080m2

Ležimir

194.300 m2