loader image

Energetika

Izgradnja “Magistralnog gasovoda (interkonektora) od granice sa Bugarskom – do granice sa Mađarskom“

Millennium Team je učestvovao u projektu izgradnje Turskog toka u fazi iskopa i zemljanih radova.
Radovi su obuhvatali kompletne zemljane radove (1.175.000 m3 iskopa i zatrpavanja) u dužini od 112 km zajedno sa svim pomoćnim pristupnim putevima, sa prelazima preko reka, zacevljenjima, obezbeđivanjem iskopa larsen talpama, bušenje bunara radi crpljenja vode.
Pored toga, kompanija je izvodila radove na na 70 podbušenja na Deonicama I, II, III i IV, (dužina sve četiri deonice je 402 km)
Takođe, projekat je uključio i izgradnju 14,4 km pristupnih puteva do objekata na lokaciji na Deonici III i Deonici IV.

Lokacija

Teritorija od granice sa Bugarskom do granice sa Mađarskom

Investitor

JP Srbijagas Novi Sad

Tip usluge

Izvođenje zemljanih radova, pristupnih puteva i podbušenja

Period/Status

2019-2021; Završen.

projekti

„Turski tok“ Deonica 1 – Izvođenje protiverozivnih radova

Energetika

Razvodni gasovod Beograd – Valjevo- Loznica

Energetika

Gasifikacija naseljenih mesta na teritoriji Kraljeva

Energetika

Građevinski radovi u okviru termoelektrane „Kostolac“

Energetika