loader image

Energetika

Izgradnјa novih trasa postojećih gasovoda RG-04-11 i RG-04-11/II i naftovoda u široj zoni državnog puta IA reda broj 1.

Millennium Team je u okviru Konzorcijuma „PORR-MILLENNIUM TEAM“ izveo radove na izmeštanju gasovoda i naftovoda u novi energetski koridor severno od autoputa E-75, pri čemu je izgrađeno:
24,9km naftovoda, 13,3km gasovoda i 1km zaštitnih čeličnih cevi metodom podbušenja ispod saobraćajnica.

Lokacija

Širi reon grada Novoga Sada

Investitor

JP Srbijagas Novi Sad

Tip usluge

Izgradnja gasovoda i naftovoda

Period/Status

2011-2019; Završen.

projekti

„Turski tok“ Deonica 1 – Izvođenje protiverozivnih radova

Energetika

Razvodni gasovod Beograd – Valjevo- Loznica

Energetika

„Turski tok“

Energetika

Gasifikacija naseljenih mesta na teritoriji Kraljeva

Energetika