loader image

Energetika

Gasifikacija grada Smedereva

Millennium Team je glavni izvođač radova na projektovanju i izgradnji dovodnih gasovoda srednjeg pritiska mernoregulacionih stanica široke potrošnje i distributivne gasovodne mreže u naseljenim mestima grada Smedereva sa kućnim gasnim priključcima.
Ugovorena je izgradnja Gasovoda srednjeg pritiska MOP 16 bar u dužini od 55,8 km, distributivne gasovodne mreže MOP 4 bar dužine 733,3 km, merno-regulacionih stanica široke potrošnje 21 kom.

Lokacija

Smederevo

Investitor

JP Srbijagas Novi Sad

Tip usluge

Izgradnja gasovodne mreže i merno-regulacionih stanica

Period/Status

U toku;
Izvedeno 48 km gasovoda srednjeg pritiska MOP 16 bar, 720 km distributivne gasovodne mreže MOP 4 bar i 3 merno-regulacione stanice široke potrošnje.

projekti

„Turski tok“ Deonica 1 – Izvođenje protiverozivnih radova

Energetika

Razvodni gasovod Beograd – Valjevo- Loznica

Energetika

„Turski tok“

Energetika

Gasifikacija naseljenih mesta na teritoriji Kraljeva

Energetika