loader image

Energetika

Gasifikacija gradske opštine Rakovica

Millennium Team je angažovan kao Glavni izvođač radova na gasifikaciji gradske opštine Rakovica. Ugovoreno je izvođenje 180 km cevovoda od polietilena, 70 km čeličnog cevovoda, 5 merno-regulacionih stanica i 3 glavne merno-regulacione stanice.

Lokacija

Opština Rakovica, Beograd

Investitor

JP Srbijagas Novi Sad

Tip usluge

Izgradnja gasovodne mreže i merno-regulacionih stanica

Period/Status

U toku.

projekti

„Turski tok“ Deonica 1 – Izvođenje protiverozivnih radova

Energetika

Razvodni gasovod Beograd – Valjevo- Loznica

Energetika

„Turski tok“

Energetika

Gasifikacija naseljenih mesta na teritoriji Kraljeva

Energetika