loader image

Energetika

Izgradnja razvodnog gasovoda RG-09-04/2 Aleksandrovac-Kopaonik-Novi Pazar-Raška-Tutin

Ovim ugovorom, predviđeno je da Millennium Team izradi Prostorni plan područja posebne namene (PPPPN) i kompletnu projektnu dokumentaciju za ishodovanje građevinske dozvole i izgradnju gasovoda RG09-04/2; izvrši geoistražne radove i radove na smanjenju rizika od NUS-a; kao i da u svojstvu glavnog izvođača radova izgradi razvodni gasovod RG09-04/2 u dužini gasovodne mreže od 117 km i 7 glavnih merno-regulacionih stanica

Lokacija

Aleksandrovac-Kopaonik-Novi Pazar-Raška-Tutin

Investitor

JP Srbijagas Novi Sad

Tip usluge

Izgradnja razvodnog gasovoda kao i izgradnja glavnih merno-regulacionih stanica

Period/Status

2017 – u toku;
Izvedeno 116 km gasovodne mreže.

projekti

„Turski tok“ Deonica 1 – Izvođenje protiverozivnih radova

Energetika

Razvodni gasovod Beograd – Valjevo- Loznica

Energetika

„Turski tok“

Energetika

Gasifikacija naseljenih mesta na teritoriji Kraljeva

Energetika