loader image

Energetika

Izgradnja razvodnog gasovoda RG – 05-06 Beograd – Valjevo - Loznica

Ovim ugovorom, predviđeno je da Millennium Team, u svojstvu glavnog izvođača radova, izvede geoistražne i geodetske radove, izradi projektnu dokumentaciju za građevinsku dozvolu i izgradi razvodni gasovod Beograd – Valjevo – Loznica dužine 160 km sa 8 glavnih merno-regulacionih stanica.
Projektovanje i izvođenje je podeljeno u dve faze, prva faza je na potezu Beograd – Valjevo a druga faza Valjevo – Loznica.

Lokacija

Beograd – Obrenovac – Ub – Lajkovac – Valjevo – Loznica

Investitor

JP Srbijagas Novi Sad

Tip usluge

Projektovanje i izgradnja razvodnog gasovoda i pratećih glavnih merno-regulacionih stanica

Period/Status

2021 – u toku;
U toku je izvođenje radova na I fazi izgradnje (deonica Beograd-Valjevo, do sada je izgrađeno više od 50 km).

projekti

„Turski tok“ Deonica 1 – Izvođenje protiverozivnih radova

Energetika

„Turski tok“

Energetika

Gasifikacija naseljenih mesta na teritoriji Kraljeva

Energetika

Građevinski radovi u okviru termoelektrane „Kostolac“

Energetika