loader image

Energetika

Gasifikacija gradske opštine Grocka

Millennium Team je glavni izvođač radova na projektovanju i izgradnji dovodnih gasovoda srednjeg pritiska merno-regulacionih stanica široke potrošnje distributivne gasovodne mreže u naseljenim mestima Gradske opštine Grocka sa kućnim gasnim priključcima.
Ugovorena je izgradnja Gasovoda srednjeg pritiska MOP 16 bar u dužini od 54,23 km, izgrađeno 24 km, distributivne gasovodne mreže MOP 4 bar dužine 590 km, izgrađeno 455 km, merno-regulacionih stanica široke potrošnje, 14 kom i glavna merno-regulaciona stanica kapaciteta Q=60.000m3/h

Lokacija

Opština Grocka, Beograd

Investitor

JP Srbijagas Novi Sad

Tip usluge

Projektovanje i izgradnja gasovodne mreže i merno-regulacionih stanica

Period/Status

U toku;
Izgrađeno 24 km gasovoda srednjeg pritiska MOP 16 bar i 455 km distributivne gasovodne mreže MOP 4 bar.

projekti

„Turski tok“ Deonica 1 – Izvođenje protiverozivnih radova

Energetika

Razvodni gasovod Beograd – Valjevo- Loznica

Energetika

„Turski tok“

Energetika

Gasifikacija naseljenih mesta na teritoriji Kraljeva

Energetika